Gullmarsfjorden

Helg och dags utfärder till Gullmarsfjorden sker flera gånger per år.
Gullmarn som fjorden också kallas är en tröskelfjord som mynnar vid Lysekil på västkusten ca 10 mil norr om Göteborg. Den har ett medeldjup på 20-40 meter med många dykplatser tillgängliga direkt från strandkanten. På grund av de hydrografiska förhållandena i fjorden hittas här ett rikt djurliv med många arter på grundare djup än de påträffas ute i det öppna havet. Här finner man bl.a krabbtaska, hummer, trollhummer, trollkrabba, kräfta, kammussla, torsk, bläckfisk, kantnål, blåmusslor, sjökock, svan, knot, cylinderros, sjöpenna m.m.


Om man har tur kan man se bläckfisk på lerbottnarna i fjorden.

 

Här är ett radioinslag från 2017 om Gullmarsfjordens speciella miljö:casino online leo vegas casino