Hjärt- och lung-räddning

Dykning är en mycket säker sport mycket tack vare utövarnas systematiska säkerhetsarbete. CDK:s ambition är att HLR ska ingå i alla dykkurser och att alla i klubben ska känna sig kapabla att starta HLR om det skulle behövas. På grund av detta har klubben låtit utbilda ett antal HLR-instruktörer som ska leda övningarna enligt HLR-rådets riktlinjer.

Vuxen HLR
Vuxen HLR är instegskursen i hjärt- och lungräddning. Vi lär oss vikten av tidigt larm samt hur man larmar, hur man gör HLR med hjärtkompressioner och inblåsningar. Kursen innefattar även genomgång av hur man bör agera vid olika nödsituationer, exempelvis luftstopp och medvetslöshet.
Stort fokus ligger på praktisk träning.

Grundkravet för att få börja kursen är:

  • Inga förkunskapskrav

 

Första hjälpen
Vi lär oss bland annat om hjärt-kärl-sjukdomar, stroke, diabetes och allergi.

Grundkravet för att få börja kursen är:

  • Genomgången kurs i Vuxen-HLR nyligare än 2 månader
  • Inläst kursbok i Första hjälpen

 

HLR för insatspersonal, D-HLR
D-HLR är en kurs som främst riktar sig till personer som förväntas ingripa vid hjärtstopp i sin yrkesroll som exempelvis brandmän men lämpar sig även bra för aktiva dykare. Förutom det vi lär oss i Vuxen-HLR lär vi oss även teamarbete och hur man gör HLR med två-livräddar-teknik samt hur man kan använda syrgas vid hjärtstopp. 
Stort fokus ligger på scenarioträning.

Grundkravet för att få börja kursen är:

  • Nyligen genomgått kurs i Vuxen-HLR
  • Inläst kursbok D-HLR
  • Genomförd webbutbildning med godkänt resultat

 

 
casino online leo vegas casino